Jesteś tutaj: Start

 

Projekt „Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód” jest realizowany na terenie woj. mazowieckiego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizatorem Projektu jest WKK Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów. Zgodnie z badaniami rynku pracy województwa mazowieckiego znaczna część pracowników jest zwalniania z przyczyn pracodawców.

 

 

Przedsiębiorstwa, które dokonują redukcji pracowników rzadko stosują techniki mające na celu pomoc zwalnianym pracownikom, którzy muszą się pogodzić z pogorszeniem swojej sytuacji zawodowej.

 

 

Projekt „Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód” idealnie wpasowuje się w istotne problemy osób pozostających bez pracy, dając im możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, tak aby każdy z uczestników mógł podnieść swoją motywację do rozwijania swojej dalszej kariery zawodowej.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.